Αρχική Έρευνα Διπλωματικές Εργασίες ΘΕΜΑ: Δημιουργία προσβάσιμου συστήματος ναυσιπλοΐας για άτομα με προβλήματα όρασης
ΘΕΜΑ: Δημιουργία προσβάσιμου συστήματος ναυσιπλοΐας για άτομα με προβλήματα όρασης
Διπλωματικές Εργασίες
Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2011 00:00

Στα πλαίσια της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας προτείνεται η σχεδίαση και κατασκευή μιας κατάλληλης διεπαφής που θα χρησιμοποιεί την πληροφορία από τα αντίστοιχα όργανα ναυσιπλοΐας (GPS, radar, πυξίδα, μετεωρολογικός σταθμός, βυθόμετρο κλπ.), οι οποίες χρησιμοποιούν το πρότυπο ΝMEA 0183 το οποίο μεταδίδει τα δεδομένα με χαρακτήρες ASCII, και θα τις μεταφέρει στο χρήστη με προβλήματα όρασης σε βέλτιστες μορφές κατανόησης (π.χ., φωνητικά μέσω αναγνώστη οθόνης σε PC ή PDA). Η διπλωματική εργασία θα εκπονηθεί σε συνεργασία με ομάδα τυφλών που διαθέτει σκάφος και τα αντίστοιχα όργανα ναυσιπλοΐας.

Βρείτε εδώ την περιγραφή του θέματος της διπλωματικής εργασίας σε pdf.