Αρχική Φοιτητικοί Διαγωνισμοί
Φοιτητικοί Διαγωνισμοί PDF Εκτύπωση E-mail
Διαγωνισμοί

Imagine Cup

Σχετικά με το Imagine Cup: Το Imagine Cup διοργανώνεται από τη Microsoft και είναι ο μεγαλύτερος διεθνής διαγωνισμός τεχνολογίας για φοιτητές. Αποτελεί μια ευκαιρία για κορυφαίους νέους επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να επιλύσουν ορισμένα από τα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα που απασχολούν τον πλανήτη. Οι διαγωνιζόμενοι στο Imagine Cup έχουν την ευκαιρία να εκθέσουν τις ιδέες τους, να προβούν σε ουσιαστικές επαφές και να δημιουργήσουν φιλίες σε όλο τον κόσμο. Το Imagine Cup ξεκίνησε το 2003, ενώ έχουν ήδη συμμετάσχει σε αυτό εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές, από πάνω από 100 χώρες.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.imaginecup.com

Smart Eyes: Το SmartEyes αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πλοήγησης, ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης, το οποίο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, επιτρέπει τον προσανατολισμό σε ένα αστικό περιβάλλον με ακρίβεια και ασφάλεια. Το SmartEyes αποτελείται από έναν φορητό υπολογιστή χειρός με δυνατότητα σύνδεσης bluetooth και ακουστικά, έναν δέκτη GPS καθώς και ένα προηγμένο σύστημα επικοινωνίας με το χρήστη. Εφοδιασμένο με έναν εμπλουτισμένο ψηφιακό χάρτη, το σύστημα συλλέγει τα στοιχεία μέσω GPS, τα επεξεργάζεται και παρέχει στο χρήστη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προσανατολισμού μέσω ηχητικών μηνυμάτων. Επιπλέον, έκτακτα ηχητικά μηνύματα προειδοποιούν το χρήστη για την προσέγγισή του σε προεπιλεγμένα από τον ίδιο σημεία, όπως στάσεις λεωφορείων, φωτεινούς σηματοδότες κ.α. Το Smart Eyes απέστασε το 2004 την τρίτη στον παγκόσμιο διαγωνισμό του Imagine Cup στη Βραζιλία.
Μέλη: Δημήτριος Μπίσιας, Νικόλαος Τριχάκης, Στυλιανή Ταπλίδου, Ελίνα Κορκόντζηλα

Sign2Talk: Το Sign2Talk είναι μια συσκευή που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα σε άτομα με προβλήματα ακοής και άτομα χωρίς προβλήματα. Λειτουργεί με τη μετάφραση του American Sign Language (ASL) σε λόγο και αντιστρόφως μέσω της επεξεργασίας σημάτων μυογραφήματος τα οποία λαμβάνονται από το χέρι του χρήστη χρησιμοποιώντας ένα ασύρματο περιβραχιόνιο. Το Sign2Talk απέσπασε την δεύτερη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό του Imagine Cup το 2005.
Μέλη: Βασιλική Κοσμίδου, Φανή Τζήμα, Αναστάσιος Βαλσαμίδης, Αικατερίνη Δικαίου

Allergy On: Tο Allergy On είναι μια ηλεκτρονική «μύτη» η οποία εντοπίζει επικίνδυνες ουσίες για ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από αλλεργίες ή άσθμα. Η ομάδα του ΑΠΘ συμμετείχε στο διαγωνισμό του Imagine Cup το 2006 όπου απέσπασε την πρώτη θέση στους ελληνικού τελικούς.
Μέλη: Μάριος Μητροσίλης, Αργύριος Τζάκας, Μανώλης Παπαστεργής, Αλεξάνρδα Τζαλάβρα

Noesis: Το Noesis στοχεύει στην εκπαίδευση των παιδιών με προβλήματα αυτισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, η εφαρμογή προσαρμόζει ανάλογα την εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι για παράδειγμα, το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί το πόσο αγχώδης είναι η εκπαιδευτική διαδικασία για ένα παιδί με αυτισμό μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου ρολογιού το οποίο εκπέμπει ασύρματα τα βασικά βιολογικά σήματα του μαθητή (καρδιακούς παλμούς, θερμοκρασία κ.λπ.). Παράλληλα, μέσω ειδικών ασύρματων ετικετών (RFID), οι οποίες τοποθετούνται στα εκπαιδευτικά παιχνίδια του παιδιού, επιτυγχάνεται ο εντοπισμός των επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών του κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Το Noesis, τέλος, για να βοηθήσει την κοινωνικοποίηση των παιδιών με αυτισμό παρακολουθεί την αλληλεπίδραση που έχει ο μαθητής με ένα ειδικά σχεδιασμένο ρομπότ. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από το Noesis μεταφέρονται στον εκπαιδευτικό, ο οποίος μπορεί έτσι να διαγνώσει ευκολότερα τις ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες του κάθε παιδιού, καθώς και να παρακολουθήσει την πρόοδό του.
Μέλη: Αλεξάνδρα Τσιλιγκύρη, Παναγιώτης Πετραντωνάκης Ιάσων Βιττώριας, Δημήτριος Μπόλης

Nebulosity:

Epione: Η Epione (Ηπιόνη) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πόνου (σωματικού και ψυχολογικού), ανεπτυγμένου σε περιβάλλον .NET, που χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας εικόνας για την ανίχνευση εκφράσεων πόνου και ψυχολογικής κατάστασης στο πρόσωπο του χρήστη, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα για προσομοιώσεις σωματικών μελών που λείπουν αντιμετωπίζοντας τον phantom limb pain, δομικές πληροφορίες κοινωνικής συμπεριφοράς από κοινωνικά δίκτυα για διαμόρφωση 3D περιβάλλοντος απόσπασης προσοχής από το αίσθημα του πόνου, καθώς και διαδραστικά (gestures, speech) συστήματα ανάδρασης (διεγέρτες - T.E.N.S.) για μεγιστοποίηση του αισθήματος ανακούφισης από τον πόνο. Η "Epione" εισάγει μια νέα αντίληψη στη χρήση της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση ενός παγκόσμιου και διαχρονικού προβλήματος, όπως είναι ο πόνος.
Μέλη: Στέφανος Ελευθεριάδης, Σταμάτης Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Βρένας, Δημήτριος Τζιώνας

Aesthesis: To Aesthesis είναι μια πολυτροπικό συσκευή με την οποία τα άτομα με απώλεια ακοής θα είναι σε θέση να αισθάνονται τη μουσική, μέσω κατάλληλων διεπαφών για βιωματική και γνωστική αντίληψη. Για την υλοποίηση του εκμεταλλευόμαστε συστήματα απτικής τεχνολογίας, τα οποία βρίσκονται σε επαφή με το σώμα του χρήστη, η διέγερση των οποίων εξαρτάται από τα αποτελέσματα της επεξεργασίας της μουσικής πληροφορίας. Η πληροφορία αυτή μέσω των παραγόμενων δονήσεων μεταφέρεται τελικώς στον χρήστη. Παράλληλα δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα μεταφοράς του συστήματος σε χώρους μαζική προσέλευσης.
Μέλη: Ιωάννα Τζιουβάρα, Ευάγγελος Ατματζάκης, Δημήτριος Φίλος, Παρασκευάς Χουρτσίδης