Χρύσα Δ. Παπαδανιήλ
Διδακτορικοί φοιτητές

Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο Δ, 6ος όροφος, Γραφείο 26

Τηλέφωνο: 2310996319

Fax: 2310996312

E-mail: chrysa.papadaniil (at) gmail.com


Σύντομο Βιογραφικό:

Η Χρύσα Δ. Παπαδανιήλ γεννήθηκε στις Σέρρες το 1985. Απέκτησε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 2010. Την τρέχουσα περίοδο απασχολείται ως διδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΑΠΘ) στη Μονάδα Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών. Έχει εργαστεί για τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) το 2004 και το 2007. Κατά το θερινό εξάμηνο του 2008, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Βαλεαρίδων Νήσων (UIB) σύμφωνα με το πρόγραμμα Erasmus. Το 2011, εργάστηκε για την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) και για το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Τριανδρίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρoντα περιλαμβάνουν τις προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος και τη βιοϊατρική τεχνολογία αναφορικά με τις παθολογίες του καρδιοαναπνευστικού συστήματος. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 2010, μέλος του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ('Ο Απειρέσιος') από το 2010, και μέλος (student member) του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ) από το 2011. Το 2004 έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).Full CV (Ελληνικά) | Full CV (English)