Αρχική Μέλη Απόφοιτοι Διδάκτορες
Απόφοιτοι Διδάκτορες
Παναγιώτης Π. Πετραντωνάκης
Βασιλική Ε. Κοσμίδου
Στυλιανή Α. Ταπλίδου
Κωνσταντίνος Ι. Πανούλας
Ηλίας K. Κίτσας
Παλαιότεροι Απόφοιτοι