Αρχική Μαθήματα Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Αντικείμενο

Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Διακριτό σήμα. Μετασχηματισμοί Fourier και Laplace διακριτών σημάτων. Μετασχηματισμός Z. Εξισώσεις διαφοράς. Διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT). Ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT). Σφάλματα στον DFT. Επίλυση εξισώσεων διαφοράς. Κυκλική συνέλιξη. FIR και IIR ψηφιακά φίλτρα. Σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων.

Διδάσκοντες

Λ. Χατζηλεοντιάδης, Β. Χαρίσης, Χ. Παπαδανιήλ

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δευτέρα 13:00 - 15:00, Θεωρία

Παρασκευή 16:00 - 18:00, Ασκήσεις

Αξιολόγηση

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του μαθήματος

Downloads

Ύλη Μαθήματος
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
Εργασία 2011-2012
Εργασία 2010-2011
Διάφορα - Βοηθήματα
Homeworks