Αρχική Μαθήματα Βιοϊατρική Τεχνολογία
Βιοϊατρική Τεχνολογία

Αντικείμενο

Βασικοί μηχανισμοί της φυσιολογίας. Βιολογικά δυναμικά και τρόποι μέτρησης τους. Διαγνωστικές συσκευές στην Ιατρική (τομογράφοι, εγκεφαλογράφοι, καρδιογράφοι).

Διδάσκοντες

Β. Χαρίσης

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δευτέρα 15:00 - 18:00

Αξιολόγηση

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του μαθήματος

Downloads

Διαλέξεις Μαθήματος