Αρχική Μέλη Διδακτορικοί φοιτητές
Διδακτορικοί φοιτητές
Γεώργιος Κ. Αποστολίδης
Χρύσα Δ. Παπαδανιήλ