Αρχική Μαθήματα Σύνθεση Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων
Σύνθεση Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων

Αντικείμενο

Υλοποίηση συστημάτων διαμόρφωσης / αποδιαμόρφωσης / ενίσχυσης / λήψης. Ενδοσκόπηση ηλεκτρονική με συνθετική εποπτεία. Ανάλυση σε υποσυστήματα και προσδιορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών μιας πλήρους συσκευής για τη λήψη-εκπομπή σημάτων.

Διδάσκοντες

Γ. Σεργιάδης

Πρόγραμμα μαθημάτων

Παρασκευή 13:00-16:00

Downloads

Διάφορα - Βοηθήματα
Εργασίες