Αρχική Μαθήματα Στοχαστικό Σήμα
Στοχαστικό Σήμα

Αντικείμενο

Στοιχεία πιθανοτήτων. Τυχαίες μεταβλητές. Μοντέλα ροπών. Κατανομές. Στοχαστικό σήμα. Εργοδικότητα και στατικότητα στοχαστικού σήματος. Σχέση εισόδου-εξόδου γραμμικού συστήματος με στοχαστική διέγερση. Φάσμα ισχύος. Στατιστική συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ετεροσυσχέτισης. Μοντέλα θορύβων. Θεωρία βέλτιστων γραμμικών συστημάτων. Απλό και στοχαστικό σήμα με θόρυβο. Θεωρία Wiener-Kolmogorov για συνεχή σήματα. Εκτίμηση με αιτιατά και μη αιτιατά φίλτρα.

Διδάσκοντες

Ι. Ρέκανος, Χ. Δημάκης, Γ. Αποστολίδης, Χ. Παπαδανιήλ

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δευτέρα 11:00 - 13:00, Θεωρία

Τρίτη 18:00 - 20:00, Ασκήσεις

Downloads

Ύλη Μαθήματος
Διάφορα - Βοηθήματα
Εργασίες