Αρχική Μαθήματα Θεωρία Σημάτων & Γραμμ. Συστημάτων
Θεωρία Σημάτων & Γραμμικών Συστημάτων

Αντικείμενο

Διανυσματικοί χώροι. Γενικευμένες συναρτήσεις. Σειρά και μετασχηματισμός Fourier. Μετασχηματισμός Laplace. Μετασχηματισμός Hilbert. Φάσματα. Συνέλιξη - συσχέτιση. Ανάλυση γραμμικών συστημάτων στα πεδία του χρόνου και της συχνότητας. Ευστάθεια - αιτιατότητα. Αναπαράσταση σημάτων στα δύο πεδία. Δειγματοληψία. Ιδανικά Φίλτρα. Φίλτρα με παραμόρφωση στο πλάτος και τη φάση. Αιτιατά Φίλτρα.

Διδάσκοντες

Λ. Χατζηλεοντιάδης, Ι. Ρέκανος, Γ. Αποστολίδης, Μ. Γιουβανάκης

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δευτέρα 11:00 - 13:00, Ασκήσεις

Τρίτη 14:00 - 16:00, Θεωρία

Αξιολόγηση

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του μαθήματος

Downloads

Διάφορα - Βοηθήματα
Εργασίες